библиотека йоги
книги о йоге

Підручники

Підручники санскриту для початківців та поглиблення в граматику санскриту — на сайті проекту Sanskrit in Ukraine

первоисточники йоги

Першоджерела

Список першоджерел, згаданих у книзі «Йоґа: історія ідей та поглядів». До частини джерел подано посилання на оригінальні тексти.

переводы с санскрита

Переклади

Переклади з санскриту на українську першоджерел йоґи та текстів Кама-шастри (мистецтва насолод), виконані інструкторами та учнями Української федерації йоґи

санскрит в украине

Sanskrit in Ukraine

На сайті проекту – матеріали для самостійного вивчення санскриту (наприклад, у тому числі, практичні уроки з освоєння алфавіту деванагарі)

словарь терминов йоги

Телеграм-канал

Sanskrit in Ukraine — канал для тих, хто наразі цікавиться санскритом здалеку, та для тих, хто з головою у ньому. Субхашити, цитати з поем, епосу, філософських текстів, текстів йоги.

Відомі українські санскритологи та їхнi надбання

На фото — скани конспекту лекцій зі санскриту харківського санскритолога та індрєвропеїста професора Павла Ріттера.

Конспект у повному обсязі є на сайті архіву Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Павло Ріттер переклав з санскриту на українську декілька творів, зокрема поеми Калідаси «Шакунтала» та «Хмара-вістун».

Для йогівської спільноти особливої уваги заслуговує переклад українською «Катха-упанішади».

Катха-упанішада

Переклад українського санскритолога Павла Ріттера

«...Вже коли думки спинились,

Почуття всі п'ять укупі,

Розум теж став нерухомий, —

Це і є той шлях найвищий.

Це є те, що зветься «йога»:

Відчування вгамувались,

Треба пильнувать сумлінно,

Йога — є кінець-початок».

Окрім першоджерел йоґи, Павло зробив переклад на українську творів «Шякунтала» та «Хмара-вістун».

Справді наповненим життя стає тільки тоді, коли ми усвідомлюємо і приймаємо саме глибинні бажання, починаємо відчувати своє глибинне Я, розчиняємо ситуативне Я в глибинному і таким чином повертаємо собі цілісність

Йоґа: історія ідей та поглядів Андрій Сафронов

Контроль емоцій — лишь це зветься йогою

Катха-упанішада कठोपनिषत्

Навіть мудрий чинить відповідно до своєї природи. Природою йдуть живі істоти. До чого ж чинити опір?

Бхагавад-гіта भगवद्गीत

Обдумавши знання про два погляди на об'єкт, слід шукати опору у центрі. Після того, як залишиш обидва ці погляди, посередині з'явиться суть

Віджняна-бхайрава-тантра विज्ञानभैरवतन्त्र